Aktivnost

Hotel ” Albatros “ ima brojne kapacitete za potrebe kongresa i konferencija , takođe ćete naći sobu za sastanke .  Maksimalni kapacitet je 100-150 mesta , ovaj prostor se može koristiti za informisanje, obuku , sastanke , itd.