Takimet dhe Evenimentet

Hoteli “Albatros” ka kapicite të shumta për qëllimet e kongreseve dhe konferencave, ju do të gjeni edhe një dhomë takimi. Kapaciteti maksimal është 100-150 ulëse, kjo hapësirë mund të përdoret për informime, trajnimi, takime, etj